Eğitim Detayı

Başarılı Mağaza Yöneticisi Olmak

Eğitim Süresi: 3 gün

Amaç: Mağazaların başarılı hizmet vermelerinin en önemli aktörleri tabii ki yöneticileridir. Onların bilgi ve becerilerinin artması doğal olarak verilen hizmet kalitesini de arttıracaktır. Başarılı müşteri hizmetini verecek olan personelin iyi bir yönetim tarafından yönlendirilmesi başarıyı getirecektir.

İçerik: (3 günlük toplam 18 saatlik ders) 


1.       LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

a)      Lider kimdir?

b)      Yönetici kimdir?

c)       Lider ve yönetici nasıl başarılı olur.

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

2.       SUNUM VE ETKİLİ KONUŞMA

a)      Konuşma becerisi

b)      Topluluk önünde hitap

c)       Sunum yöntemi ile anlatım

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

3.       ETKİN DİNLEME VE SORU SORMA

a)      Dinleme yöntemleri ve etkin dinleme

b)      Soru sorma yöntemleri

c)       Amaca yönelik ileri soru sorma

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

4.       VERİMLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

a)      Toplantı kuralları

b)      Toplantıya davet ve gündem

c)       Verimli toplantı sırları

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

5.       ZAMAN YÖNETİMİ

a)      Zamanı planlamak

b)      Zaman çalıcıların tespiti

c)       Zamanı etkin ve verimli kullanmak

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

6.       MOTİVE ETMEK

a)      Nasıl motive ederiz?

b)      Motivasyon anayasası

c)       Sosyal güdüler ve davranmışlar

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

a)      İç müşteriye bakış

b)      İç müşteri nasıl memnun edilir?

c)       Çalışma şartları ve kurallar

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

8.       EKİBİ YÖNLENDİRMEK

a)      Ekip olmak ve başarılı ekipler

b)      Ekip olmanın aşamaları

c)       Ekip nasıl kurulur ve yönetilir

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

9.       İNNOVASYON/YENİLİKÇİLİK

a)      İnnovasyon ve yenilikçilik

b)      İnnovasyon kullanım yerleri

c)       İnnovasyonun işimize uygulanması

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

 

10.   DURUMSAL LİDERLİK DAVRANIŞI

a)      Liderliğin tarihçesi

b)      Durumsal lider davranışı

c)       Durumsal lider ve yetkinlikleri

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

11.   KOÇLUK TARZI YÖNETİM

a)      Koçluk nedir?

b)      Koçluk ile yönetim

c)       Sorunlara koçluk yaklaşımı

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

12.   İLİŞKİ YÖNETİMİ

a)      İlişki yönetimi nedir?

b)      Nasıl bir davranış uygulanır?

c)       İlişki yönetimi yapanın becerileri

d)      Öğrenilenlerin uygulanması

 

 Diğer Eğitimler