Eğitim Detayı

Müşterinin Şifresi çözülüyor! (karakter testi ile)

Eğitim Süresi: 1/2 Gün

 

Amaç: Değişen dünya düzeni ile müşteri satın alma alışkanlıkları da değişmiştir. Program önce kişinin kendisini tanıyıp daha sonra karşısındakini anlayarak ona nasıl davranması ve satış öncesi ve sonrası davranışlarını düzenlemesini sağlayacaktır.

 

-  Satış Başarısı” için nasıl olmalıyız?

-  “İletişim ile Satış”ın Amacı

-  Biz Nasıl İletişim Kuruyoruz? (TEST)

-  4 Renk ve 4 Karakter

-  Müşterilerimiz ve psikolojileri

-  Uygulama- Birlikte satalım (Roll-Play)Diğer Eğitimler