Eğitim Detayı

Satışçılar için; Zaman ve Toplantı Yönetimi

Eğitim Süresi : 1 Gün

AMAÇ: Günümüz iş dünyasında çalışanların en çok şikâyet ettikleri iki konu toplantı düzenlenmesi ve zamanımızın yönetilmesi konularıdır. Her iki konu da öğrenilebilir ve geliştirilebilir beceriler olduğu için, bu konuların püf noktalarına değinerek, daha verimli ve toplantı ve zaman yönetimi sağlanması düşünülmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM: TOPLANTI YÖNETİMİ

-  Toplantı düzenlemek,

-  Toplantı gündemi oluşturmak,

-  Toplantı çeşitleri ve amaçları,

                                                               i.      Bilgilendirme toplantıları,

                                                             ii.      Karar toplantıları,

                                                            iii.      Satış ve sonuç toplantıları,

-  Toplantının iyi sonuç vermesini sağlamak,

-  Toplantıda yerleşim ve oturum düzeni,

-  Toplantının kontrolünü elde tutmak,

-  Toplantı sonrası çalışmaların takibi,

-  Bir sonraki toplantı hazırlıkları,

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMAN YÖNETİMİ 

-  Zamanın önemi,

-  Zamanımızın analizi

-  Zaman çalıcıların tespiti ve kurtuluş/hafifletme yolları,

-  Zamanı değerlendirme,

-  Zaman planlaması,

-  Zamanı etkin kullanma becerisi,

-  Zaman yönetimi hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar,

 Diğer Eğitimler