Eğitim Detayı

Satışta İkna Teknikleri (açık ve gizli ikna!)

Eğitim Süresi: 1 Gün

AMAÇ:

Gerek üretici gerekse ithalatçı ya da pazarlama firmaları, sektörlerine uygun pazarlara arz ettikleri ürün ve hizmetleri sunarken, aşırı ve ağır rekabet şartları nedeniyle zorlanmaktadır. Özellikle başta tedarik amacıyla verilen olmak üzere, son kullanıcıya ulaştırılan ürün ve hizmetlerde de rekabetin sadece fiyat ile yapıldığı görülmektedir. Talep eden tarafın odağını fiyattan daha farklı rekabet unsurlarına çekebilmek, arz edenin “satış becerisinin artması” ve yüz yüze satış görüşmelerinde kişisel olarak bir takım beceriler ile sağlanabilmesi muhtemeldir. Bu program ile satış işiyle doğrudan çalışanların müşteri görüşmelerinde ikna tekniklerini kullanabilmelerini sağlamak, bildikleri teknikleri hatırlatırken yenilerini hayatlarına katmaktır.

 İÇERİK:

- Günümüzde satış ve satışçı,

- İkna konusuna psikolojik yaklaşım

- Karşımızdakini ikna etme konusunda değişmez 9 ilke

- İkna ederken “Temsil Sistemleri”

- İkna ve beynimiz

- İkna da motivasyon ve manipülasyon

- Bizim karakterimiz nedir? (TEST)

- Müşteri tipleri ve davranışlarımız

- Karakter yapısına uygun ikna davranışı

- 3 Temel sosyal güdü ve ikna etme becerisi

- İkna etmekte silahlarımız; Dinleme ve soru sorma becerileri

- Gizli ikna teknikleri

- Sözsüz beden dili ile ikna sinyalleri

- Başarılı bir ikna seansında “İknanın dört basamağı”

- Uygulama Çalışması

 

KAZANIMLARIMIZ:

- İkili görüşmelerde kendine güven,

- Müşteri tip ve karakterine göre davranış şeklimizi belirlemek,

- İknada dinleme ve soru sormayı kullanarak karşımızdakini doğru anlama,

- Müşterimizin beden dilini anlayarak davranma,

- Satışta motivasyonu kullanarak ikna edebilmek,

- İkna seansında dört basamağı kullanabilmek,

- Öğrendiklerimizi gerçek hayata uygun senaryolar ile pekiştirmek

 Diğer Eğitimler