Eğitim Detayı

Satışta Sunum / Anlatım Becerileri ve Etki Bırakan Konuşma Yapmak

Eğitim Süresi: 3 Gün

Amaç:   İş dünyası görüşmelerini sürekli yüz yüze yapıyor. Alınan randevular, çalışılan dersler ve hazırlıkların sonunda müşteri karşısına geçen ve bildiklerini büyük bir sabırsızlıkla anlatmaya çalışan temsilciler, maalesef aynı heyecanı müşteride göremiyor. Sıkıntılı ve gergin bir ortam, esnemeler ve karalanan kağıtlar ile dolu toplantı odasından sonu hüsranla biten görüşmeler ortaya çıkıyor.  

Eğer ne yapmalı da müşteriyi sıkmadan anlatmalıyız ve şiir gibi konuşmalıyız diyorsanız. Bu programın amacı ile birebir uyumlusunuz.

 

 Amaç sıkmayan ve uyutmayan anlatım yapma becerisini kazandırmak.

 

=İÇERİK=


 

MODÜL:1  SUNUM/ANLATIMIN AMACI VE KONUNUN ANALİZİ

-  Kısa bir tanışma.

-  Neden buradayız?

-  Beyin ve Sunum/Anlatım ilişkisi

-  Neden Sunum/Anlatım yapıyoruz?

-  Etkili bir Sunum/Anlatım için amaç nasıl belirlenir?

-  Sunum/Anlatım konusunun analizi nasıl yapılır?

 

MODÜL: 2 SUNUM İÇERİĞİ OLUŞTURMADA YARATICILIK VE  FARK YARATACAK NOKTALARIN BELİRLENMESİ

 

-  Yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi

-  Yaratıcı bir Sunum/Anlatım mantığının oluşturulması

-  Bir Sunum/Anlatım içeriği nasıl oluşturulur?(Giriş-Gelişme-Sonuç)

-  Sunum/Anlatım nasıl daha keyifli olur

-  Fark oluşturabilmek nasıl sağlanır?

-  Sunum/Anlatımda fark yaratma (Bir grup çalışması)

 

MODÜL: 3 SUNUM/ANLATIM VE DİNLEYİCİ İLİŞKİSİ

 

-  Sunum/Anlatımın sistematik olarak hazırlanması

-  Dinleyici profilinin saptanması ve analizi

-  Dinleyiciyi müşteri olarak görebilmek

-  Sosyal güdülere göre Sunum/Anlatım davranışları

-  3 önemli müşteri tipine yapılan Sunum/Anlatımlarda dikkat edilecek hususlar

 

MODÜL: 4 SUNUM BECERİSİ İÇİN BİLMEMİZ GEREKENLER

-  AIDA ve TÖKBİE  formulleri ile etkili Sunum/Anlatım yapmak

-  Sunum/Anlatımda Soru Sormak & Dinlemek

-  İyi bir dinleyici miyiz? (Test)

-  Bir ürün ya da broşür nasıl sunulur? İşin püf noktası nedir?

-  Sunum/Anlatımda “ikna” yeteneğini kullanmak

 

MODÜL: 5 SUNUM/ANLATIM VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ

 

-  İletişim amacının Sunum/Anlatıma uyarlamak,

-  Nasıl bir sunumcuyuz? (Test)

-  İletişim aksaklıklarının Sunum/Anlatımda yaşanmaması,

-  Sunum/Anlatım yapılan kitle ile filtre ve gürültü sorunlarından kurtulmak

 

MODÜL: 6 SUNUMDA DİL KALIPLARI ve MOTİVASYON

 

-  Sunum/Anlatımda kullanılan dil kalıpları (Görsel, işitsel, dokunsal)

-  Sunum/Anlatımda Motivasyon’un yeri ve önemi.

-  Dinleyiciyi,  dinlemesi için nasıl motive ederiz?

 

MODÜL: 7 ETKİLİ KONUŞMA

 

-  Konuşmaktan Niye Korkuyoruz?

-  Korkunun Çözülmesi

-  Konuşma ve Konuşmacı Tipleri

-  Konuşmaya Başlama ve Bitirme Teknikleri

 

MODÜL: 8 KONUŞMA VE SES

 

-  Ses / Nefes

-  Ulama ve Duraklar

-  Vurgu / Tonlama Çalışmaları

-  Diksiyon / Fonetik Çalışmaları

 

MODÜL: 9 ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM/ANLATIMDA BEDEN DİLİ

 

-  Biz ne diyoruz? Bedenimiz ne diyor?

-  Konuşurken jest ve mimikler

-  Konuşmaya yardımcı olacak unsurların kullanımı

-  Dinleyicinin beden dilini okumak

 

 

MODÜL: 10 SUNUM/ANLATIM VE ETKİLİ KONUŞMA ÜZERİNE UYGULAMA

 

Kura ile çekilen konular üzerine 3-5 dk.’lık konuşmaların yapılması ve bu konuşmaların kameraya çekilmesi

 

 

 

 

 

 Diğer Eğitimler