Eğitim Detayı

Satışta Tahsilat Becerisi “Telefonda Başarı” (Özel Bölüm)
Eğitim Süresi : 1 Gün
 
ETKİN TAHSİLAT BECERİSİ:
AMAÇ: Özellikle zaman zaman yaşanan kriz ve resesyon dönemlerinde, önemi bir kez daha anlaşılan, başta KOBİ işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin en önemli sorunlarının başında ürettikleri ve sattıkları ürünlerin parasını tahsil etmek gelmektedir. Bu gibi dönemde işlerin daralmasıyla birlikte, müşteri seçimi ve istihbaratı konusunda biraz daha serbest davranan işletmeler, mal teslimatı ya da hizmetin gerçekleşmesinin ardından ciddi bir tahsilât sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Tahsilâtın gerek kurumsal gerekse de bireysel olarak yapılması esnasında, müşteriyi tanıma, analiz etme ve tahsilatı alma konusunda ikna gibi konular büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle ilgili eğitimde tahsilâtta sorun yaşamak adına, öncelikle müşteri istihbaratı ve sonrasında yaşanan problemleri en aza indirerek katılımcıların tahsilat konusunda beceri kazanması amaçlanmaktadır.
İÇERİK:
 
- Müşteriye Yaklaşım
Dinleme Becerisi ve Dinleme Tipleri
İkna ve Müşteri Tanıma
Ben Hangi tip satışçıyım? (TEST)
 
- Müşteri ve Telefon görüşmesi
Bazı telefon kuralları ve adabı
Zor müşteri ile başa çıkma
Müşterinin “Doğru Müşteri” olup olmadığını Belirleyeceğimiz Kriterle
Müşterinin Güven Unsurları
3 önemli müşteri tipi ve davranışlarımız
 
- Tahsilat Başarısı
Tahsilat başarısına etki eden faktörler
Tahsilat öncesinden müşteriyi hazırlama
Tahsilatın zor duruma düşmesi ve müşterinin olası ertelemeleri
 
- Uygulama
Tahsilat konusunda telefon ve yüzyüze yapılan görüşmelerin canlandırılması


Diğer Eğitimler