Eğitim Detayı

Telefonla Etkili İletişim ve Satış

Eğitim Süresi: 1 Gün

TELEFONLA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

Amaç:

  1. Dinleme becerilerini kullanmayı öğrenmek,
  2. Karar yetkisine sahip kişiyi etkilemenin yollarını öğrenmek.
  3. Müşteriyi dinlemeye ikna etmek ,
  4. Doğru soruları sorarak, müşterinin istek, gereksinim, tereddüt ve görüşlerini ortaya çıkarmalarını sağlamak.
  5. İtirazlar karşısında yılmayıp, satışı kapatmayı öğretmek.
  6. İtirazlarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğramamak.
  7. Takip görüşmelerinde izlenecek yöntemleri öğrenmek
  8. Sattıkları ürün veya hizmetin fayda ve özellik tablolarını çıkarmak ve bunu görüşmelerinde kullanmak
  9. Hedeflenen kişilere telefonla ulaşma ve satışı gerçekleştirme / randevu alma becerilerini geliştirmek ve metodolojik bir yaklaşımla telefonla satışlardaki etkinliği yükseltmek.
  10. Müşteri ile iletişim kurmanın yollarını öğrenmek

İÇERİK:

Ses ve Telefondaki Önemi
Sesin daha etkin kullanımına yönelik bilgiler ve pratik öneriler

Dinleme Becerileri
İyi dinleme ile müşterilerin söylediklerini daha iyi anlayabiliriz

Görüşme Öncesi Hazırlık
Hazırlık  yapmayan başarısızlığa hazırlanır.

Karar Mekanizmasını  Etkilemek
Karar verme yetkisine sahip kişiyi bulup, onunla görüşme

Satış Görüşmesinde karşımızdakinin dinlemesini sağlamak

Karşımızdaki kişiyi bizi dinlemeye ikna etmek için yalnızca 30 saniyemiz var.

Soru Sorma Becerileri
Karşımızdakinin istek, gereksinim, tereddüt ve görüşlerini anlama

Satış Amaçlı Mesajlar  
İhtiyaçları karşılama, problemleri çözme

Satışı Gol ile  Kapatma/şut vurma/kazanma
Satın almalarını teklif etmedikçe, satış görüşmesi hoş bir sohbet olarak kalır!
İtirazlarla Başa Çıkma ve yılmama
İtiraz, müşteri adayının daha fazla bilgi istediğini gösteren bir işarettir.

 Görüşme Takibi
Satış gerçekleşmezse ne yapmalı? Gerçekleşirse, bundan sonra ne yapmalı?

 Telefonla Satış Becerilerini Hayata Geçirme
Öğrenilen becerilerin tümünü kullanma alıştırmalarıDiğer Eğitimler