Eğitim Detayı

Temel Satış Becerisi ve İletişim

Eğitim Süresi: 2 Gün

TEMEL SATIŞ BECERİLERİ VE İLETİŞİM

Amaç: Satış işine yeni başlamış ya da yıllardır satış yapan fakat bu konuda henüz bir eğitim almamış, kişilerin satış aktivitelerini daha doğru v bilinçli olarak yapmasını sağlamak.

=İÇERİK= 

I.GÜN

MODÜL:1

SATIŞ NEDİR ? VE SATIŞÇI KİMDİR?

-Kısa bir tanışma.
-Neden buradayız? 
-Bu işi neden seçtiniz ?
-Beynin satıştaki fonksiyonu
-Satış nedir ve Satışçıyı başarıya götüren özellikler?
-Satışçının kazanma eşiğinin 8 özelliği 
-Satışçının Statüsü ve Rolü (GRUP ÇALIŞMASI)

MODÜL:2

SATIŞÇI MÜŞTERİ İLİŞKİSİ

-Müşteri kimdir?
-Müşterinin yeni istekleri nelerdir?
-Kötü hizmetin vereceği zararlar
-Müşteriye göre kendi satışçı tipimizi tanıyalım (TEST)
-3 önemli müşteri tipi

MODÜL:3

SATIŞTA FORMÜLLER

-“Önce fikir satılır” ne demektir?
-AIDA ile yeni müşteri görüşmeleri
-TÖKBİE ile sürekli müşterilere hizmet vermek

MODÜL:4

SATIŞTA BECERİLER

-Dinleme ve Soru Sorma Becerisi

  • Dinleme tipleri
  • Soru tipleri

-Ürünün özellikleri ile faydasının farkı.
-İkna ile Satış

MODÜL:5

SATIŞIN YEDİ AŞAMASI

-Satışın aşamalarının incelenmesi,

-Yedi aşama ve önem dereceleri

-Satışın aşamalıyla ilgili film izliyoruz.

 

II.GÜN

 

MODÜL:6

SATIŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VE SATIŞ ANI DAVRANIŞLARI “GİRİŞ”

-Satışın aşamalarında ne kadar başarılıyız? (TEST)
-Motivasyon olarak satışa hazır olmak.
-Yaklaşım

  • Ön Yaklaşım

-İhtiyaç ve sorunların tespiti
-Müşteriye sunum yapma (uygulamalı)
-Müşteri ile mutabakat kurabilmek,

MODÜL:7

ETKİLİ İLETİŞİM KURMAK VE İLETİŞİM KAZALARI

-İletişim nedir? ve amacı nedir?
-Algı ve Filtreler
-İletişim kazaları nelerdir?
-İletişim sürecinde kazanın yeri
-Gürültü ve kazadaki önemi

MODÜL:8

BEDEN DİLİNE GİRİŞ

-  Beden dili nedir?
-  Jest ve mimiklerimiz neleri ifade eder?
-  Tokalaşma ve kapalı kolun açılması,
- Mesafeler ve bazı beden dili hareketler

MODÜL:9

SATIŞ ANI DAVRANIŞLARI “GELİŞME-SONUÇLANDIRMA”

-Satış itirazları
-İtirazlar ile başa çıkma
-Satış kapatma
-Satış kapatma anı sinyalleri nelerdir?
-Satış kapatma yöntemlerinin incelenmesi

MODÜL:10”

SATIŞ TEKNİKLERİ ÜZERİNE UYGULAMA

-Hazırladığımız senaryolardan birkaç tanesinin uygulamalı olarak oynanması ve ardından konu üzerine görüş alış verişinde bulunma

 Diğer Eğitimler