Eğitim Detayı

ÜSTÜN Satış Yöneticisi Nasıl Olunur?

Eğitim Süresi: 1 Gün

Amaç: Yönetici olmak için gerekli olan bir takım bilgi ve becerinin hatırlatılması ve böylece yönetici adaylarına yol gösterici olabilmek.

 

MODÜL:1 YÖNETİM

-  Satış şefinin sorumlulukları nelerdir ?

-  Satışın “misyon ve vizyon” ile uyumu

-  Satış şefinin “liderlik” rolü.

-  Satış gücünün seçimi, işe alıştırma ve mesleki gelişimi

-  Satış şefininin “koçluk” rolü,

MODÜL:2 BECERİ

-  Satış gücü “zaman yönetimi” bilinci,

-  Satış yönetimi “planlaması”

-  Satış için “yardımcı malzemeler” ve kullanımı

-  Koordinasyon “toplantıları”

MODÜL:3 İLİŞKİLER

-  Satış gücü ve “müşteri ilişkileri”

-  Satış şefi ve “etkili iletişim”

-  Satış gücünün “eğitimi”

-  Satış gücünün “motivasyonu”

MODÜL:4  SİSTEM

-  Satış elemanı ile “satış ziyaretleri”

-  Yeni ve eski “iş değerlendirme”

-  Satış giderleri ve “bütçesi”

 

MODÜL :5 KONTROL

-  Satış “kota ve hedefler”inin belirlenmesi

-  Satışçıların “gözetimi ve kontrolü”

-  “Raporlama” sistemi kurma ve takip etme

 

MODÜL :6 UYGULAMA VE ROLL-PLAY

-  Satış yöneticisi ile satış temsilcisi arasında yaşanan roller ve çatışmalarDiğer Eğitimler