Eğitim Detayı

Yenilikçi ”İLERİ” Satış Becerisi

“YENİLİKÇİ” İLERİ SATIŞ BECERİLERİ

 

AMAÇ: Başlangıç seviyesinde satış eğitimi alan biraz daha deneyimli satış personeline, yeni bakış açılarıyla, müşteri üzerindeki etkisini artırarak, satışa derinlemesine girmektir

 

İÇERİK:

MODÜL 1: YENİLİKÇİLİK KAVRAMI

 1. Yenilikçilik Nedir? ve Yenilikçiliği nasıl geliştiririz?
 2. Yenilikçi Düşünme modeli nelerden oluşur?
 3. Yenilikçi Satış ve Satışçı kimdir? Nasıl çalışır?

MODÜL 2: SATIŞ VE ZİHİN İLİŞKİSİ

 1. Beyin ve Satışla ilgisi nedir?
 2. NLP’ye giriş
 3. NLP ve Meta Programlar
 4. Algı Tercihleri ve Müşteri tipleri ile ilişkilendirme

 

MODÜL 3: SATIŞIN AŞAMALARINA DERİNLEMESİNE BAKIŞ

 1. Satışta İtiraz ve itiraz karşılama
  1. 9 karşılama yöntemi
  2. Satış Sinyalleri ve Satışın Kazanılması
   1.  11 yöntem ile satışı kazanma becerisi

 

MODÜL 4: UYGULAMA

Gün içerisinde anlatılanların uygulanması amacıyla, yüz yüze ve/veya telefonla müşteri ile kurulan iletişimin incelenmesiDiğer Eğitimler